Nieuws

Vereniging Interpersoonlijke Psychotherapie Nederland (IPT) gaat online!

dinsdag 16 februari 2010 Vereniging Interpersoonlijke Psychotherapie Nederland (IPT) gaat online!

IPT staat erg in de belangstelling (vgl.multidisciplinaire richtlijnen voor depressie, nieuwe toepassingsmogelijkheden zoals bij postnatale depressie, posttraumatische stressstoornis, lichamelijke ziekten) en ook wij willen er aan meehelpen dat IPT breder bekend wordt gemaakt bij professionals en instellingen. Bij het optimaliseren van de zorg is het immers essentieel dat patienten een effectieve behandelmethode kunnen krijgen.

 

We willen u dan ook graag oproepen om lid te worden van de vereniging. De inkomsten willen we gebruiken om de vereniging verder uit te bouwen.

Zo wordt er gewerkt aan een nieuw boek over IPT dat in 2011 zal verschijnen, het wereldcongres IPT zal in 2011 in Nederland gehouden worden en er wordt een duidelijke opleidings- en supervisiestructuur opgezet.

Op de website kunt u de erkende supervisoren terugvinden.

 

De lidmaatschapsgelden en inschrijfgelden zijn voor 2010 vastgesteld op:

  • gewoon lid (80 euro lidmaatschap en 15 euro registratiekosten)
  • supervisor (120 euro lidmaatschap en 30 euro registratiekosten)
  • belangstellend lid (50 euro lidmaatschap)
  • IPT-opgeleide (50 euro lidmaatschap en 15 euro registratiekosten).

Bij de beoordeling van de aanvragen voor de inschrijving in het register zal rekening gehouden worden met het feit dat er tot dusver geringe opleidingsmogelijkheden waren. Er is dus sprake van een individuele weging in combinatie met de formele toelatingseisen.

 

Dus meldt u aan via de website www.iptnederland.nl

 

We hopen u ook graag te zien op het wereldcongres IPT dat in Amsterdam gehouden zal worden op 23, 24 en 25 juni 2011.

 

 

Bestuur IPT Nederland

 

Marc Blom

Dina Snippe

Kosse Jonker

Alex de Ridder

Michael van den Boogaard

< Terug naar het nieuwsoverzicht