Secretariële ondersteuning

Wij notuleren tijdens (bestuurs)vergaderingen en ondersteunen commissies.

Wij notuleren tijdens (bestuurs)vergaderingen en ondersteunen commissies .

De notulen zijn binnen verenigings- en stichtingsbesturen vaak een heikel punt. Iedereen vindt het één keer leuk om ze te maken, maar vervolgens komt de klad erin. Terwijl goede notulen juist noodzakelijk zijn omdat ze beslissingsprocessen vastleggen en de achterban  informeren.

Wij notuleren tijdens bestuurs- en commissievergaderingen. Wij werken uw notulen snel uit en verspreiden ze via e-mail. Als u wilt, leveren wij ook op meer beleidsmatig niveau bestuursondersteuning.