Bestuursondersteuning

Wij ondersteunen uw bestuur op beleidsmatig niveau en lossen bestuurlijke problemen op.

Termen als beleidsadvies, interim-management en verandermanagement lijken vooral van toepassing op grote bedrijven, maar ook kleinere organisaties kunnen tegen bestuurlijke problemen aan lopen. Een bestuurslid dat wegvalt en voor wie zo snel geen vervanger te vinden is. Een beroepsprofiel dat niet meer aansluit op de hedendaagse praktijk en dat herzien dient te worden.

Wij leveren bestuurlijke ondersteuning en lossen bestuurlijke problemen op.

Daarbij kunnen wij de volgende rollen vervullen.

  • Tijdelijk reguliere bestuursfuncties invullen terwijl u zoekt (of wij voor u zoeken) naar een vaste kracht
  • Vergaderingen voorzitten: wij fungeren als extern voorzitter bij beleidsdagen, ledenvergaderingen, workshops en andere bijeenkomsten, bijvoorbeeld om uw bestuur de vrijheid te geven inhoudelijk mee te discussiëren, maar ook om u te verzekeren van een efficiënt verloop van de vergadering en besluitvorming onder deskundige leiding
  • Adviseren over beleid: wij adviseren uw bestuur en schrijven beleidsnotities, meerjarenbeleidsplannen en activiteitenplannen volgens de ‘balanced scorecard’-methode
  • Kandidaten werven en selecteren voor bestuursfuncties en uw bestuur ondersteunen bij het tijdig en gestructureerd werken aan de verjonging ervan