Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ)

De VGVZ ondersteunen wij met een totaalpakket van maar liefst zeven organisatorische en administratieve diensten, van aanspreekpunt tot bestuursondersteuning.

De VGVZ is een landelijke beroepsvereniging voor alle geestelijk verzorgers die werken in instellingen voor de gezondheidszorg in Nederland. Daartoe behoren onder andere ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische centra, instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap, revalidatiecentra en instellingen voor jeugdzorg.

De VGVZ ondersteunen wij met de volgende diensten.

  • eerste aanspreekpunt (telefoon & e-mail)
  • Ledenadministratie
  • Beroepsregister (voor Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV))
  • FinanciĆ«le administratie
  • Congresorganisatie en ledenvergaderingen


Meer informatie over deze vereniging en stichting staat op de website van de VGVZ en op de website van SKGV.