Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP)

Sinds 2010 ondersteunen wij de VCgP met vier diensten, onder andere ledenadministratie, aanspreekpunt en secretariële ondersteuning.

De VCgP is in 1962 opgericht. Zij telt zo'n 750 leden en heeft tot doel het bevorderen van de toepassing en verdere ontwikkeling van de psychotherapeutische benaderingswijze die internationaal bekend staat als ’cliëntgericht‘. Een cliëntgerichte therapie is persoonsgericht, dat wil zeggen dat de psychotherapeut niet de psychische 'stoornis' als uitgangspunt neemt, maar met de cliënt onderzoekt hoe het komt dat hij, met zijn voorgeschiedenis en toekomstverwachting, op dit moment klachten heeft.

De VCgP ondersteunen wij met de volgende diensten.

  • Eerste aanspreekpunt (telefoon & e-mail)
  • Ledenadministratie
  • Secretariële ondersteuning
  • Financiële administratie

Meer informatie over deze vereniging staat op de website van VCgP.