Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)

De SRVB ondersteunen wij met een pakket van vijf diensten, van een beroepsregister en een website tot bestuursondersteuning.

Vaktherapieën zijn beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie (deze vier zijn ook bekend als creatieve therapie) en psychomotorische therapie. Elk van deze disciplines heeft zijn eigen beroepsvereniging. De overkoepelende beroepsvereniging voor vaktherapeuten is de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). De FVB heeft de SRVB in het leven geroepen, om vast te leggen welke vaktherapeuten voldoen aan de kwaliteitscriteria die de beroepsgroep zelf heeft opgesteld.

De SRVB ondersteunen wij met de volgende diensten.

  • Eerste aanspreekpunt (telefoon & e-mail)
  • Secretariële ondersteuning voor de accreditatie- en beoordelingscommissie.
  • Beroepsregister
  • Bestuursondersteuning

Meer informatie over deze stichting en federatie staat op de website van de SRVB en op de website van de FVB.