Psychiatrisch Juridisch Gezelschap (PJG)

Sinds 2010 ondersteunen wij het PJG met de ledenadministratie, de financiële administratie en secretariële werkzaamheden.

Het PJG is opgericht in 1907. In die tijd kreeg het strafrecht meer aandacht van antropologische en psychiatrische zijde. Het gezelschap bevordert bestudering van gerechtelijk-psychiatrische en gerechtelijk-psychologische vraagstukken en gevallen, en houdt samenkomsten ter bespreking van die vraagstukken en gevallen. Onder de leden zijn onder andere psychiaters, reclasseringswerkers, advocaten, wetenschappelijk onderzoekers en politiefunctionarissen.

Het PJG ondersteunen wij met de volgende diensten.

  • Ledenadministratie
  • Secretariële ondersteuning
  • Financiële administratie

Meer informatie over dit gezelschap staat op de website van het PJG.