Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS)

Sinds 2010 ondersteunen wij de NVVS met vijf organisatorische en administratieve diensten, van aanspreekpunt tot financiële administratie.

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. De NVVS is een beroepsvereniging die de belangen behartigt van haar leden en informatie geeft aan hulpvragers.

De NVVS ondersteunen wij met de volgende diensten.

  • Eerste aanspreekpunt (telefoon en e-mail)
  • Ledenadministratie
  • Secretariële ondersteuning
  • Financiële administratie
  • Congresorganisatie

Meer informatie over deze vereniging staat op de website van de NVVS.