International School Psychology Association (ISPA)

Sinds 2012 ondersteunen wij de International School Psychology Association met de ledenadministratie, de financiële administratie en secretariële werkzaamheden.

De International School Psychology Association is er trots op om het werk van schoolpsychologen te behartigen sinds de vroege jaren 70. Het is een wereldwijde gemeenschap van schoolpsychologen.

De International School Psychology Association ondersteunen wij met de volgende diensten:

  • Eerste aanspreekpunt
  • Ledenadministratie
  • Secretariële ondersteuning
  • Financiële administratie

Meer informatie over deze internationale vereniging staat op www.ispaweb.org